.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Jacek  Paśniczek 
Identyfikator: 34840
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Jacek  Paśniczek
Profil osoby w systemie Inventorum 
Adres e-mail:  jpasnicz@bacon.umcs.lublin.pl 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki filozoficzne
Specjalności:filozofia logiki, logika, ontologia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Miejsca pracy:Aktualne: Nieaktualne:
Pełnione funkcje:Nieaktualne:
Członkostwo:Aktualne:
Członek  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów; Członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; Sekcja I - Nauk Humanistycznych i Społecznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych; Komitet Nauk Filozoficznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki (ICSU)
Nieaktualne:
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk Filozoficznych
Uzyskany tytuł profesora:
1998/04/15,   nauki humanistyczne
Rozprawa habilitacyjna:
Meinongowska wersja logiki klasycznej. Jej związki z filozofią języka, poznania, bytu i fikcji, 01/01/1990,  Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność: logika, 
Promotor prac doktorskich:
Dynamiczny umysł  18/04/2007,
autor rozprawy doktorskiej  Sławomir Pokraka ,
Metaprakseologia Tadeusza Kotarbińskiego  22/02/2006,
autor rozprawy doktorskiej  Adam Szpaderski ,

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Współczesne interpretacje teorii przedmiotu,  10/12/2015 ,
autor rozprawy doktorskiej  Maciej Sendłak ,
Zastosowania wybranych paradoksów w filozofii analitycznej,  17/12/2013 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Rafał Urbaniak ,
Treść mentalna i podstawowa samoświadomość,  20/06/2013 ,
autor rozprawy doktorskiej  Maja Białek ,

Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy