.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr czł. rzecz. PAN  Leszek  Kołakowski  (nie żyje) 
Identyfikator: 11096
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Leszek  Kołakowski
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki filozoficzne
Specjalności:
Pełnione funkcje:Nieaktualne:
Członkostwo:Nieaktualne:
Członek krajowy rzeczywisty  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Obowiązek moralny a motywacja,  22/02/2002 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Mirosław Rutkowski ,
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy