.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Paweł  Mateusz  Machcewicz 
Identyfikator: 14004
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Paweł Mateusz Machcewicz
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki o polityce, nauki historyczne
Specjalności:historia najnowsza
Miejsca pracy:Aktualne: Nieaktualne:
profesor  Collegium Civitas
Pełnione funkcje:Nieaktualne:
Uzyskany tytuł profesora:
2009/02/11,   nauki humanistyczne
Rozprawa doktorska:
Polski rok 1956. Analiza myślenia potocznego i ruchów społecznych, 02/06/1993,  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny,
 
Uzyskany stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza, 
Rozprawa habilitacyjna:
Emigracja w polityce międzynarodowej, 24/03/2000,  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: nauki o polityce, 
Promotor prac doktorskich:
The Collective Memories of the 25 June 1976 Radom Protest  14/11/2003,
autor rozprawy doktorskiej  David Morgan ,
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Relacje między paryską "Kulturą" a krajem (1947 - 1973),  03/12/2008 ,
autor rozprawy doktorskiej  Anna Cichocka ,
Powiązane prace badawcze:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy