.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Lidia  Rudnicka 
Identyfikator: 17946
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Lidia  Rudnicka
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
medycyna
Specjalności:dermatologia, wenerologia
Miejsca pracy:Aktualne: Nieaktualne:
Pełnione funkcje:Aktualne: Nieaktualne:
Uzyskany tytuł profesora:
2001/11/30,   nauki medyczne
Rozprawa habilitacyjna:
Rola transformującego czynnika wzrostowego w patogenezie twardziny układowej, 05/01/1995,  Akademia Medyczna w Warszawie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: dermatologia, 
Promotor prac doktorskich:
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy