.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
dr hab.  Killion  Munzele  Munyama 
Identyfikator: 19617
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Killion Munzele Munyama
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
ekonomia
Specjalności:bankowość, finanse międzynarodowe, międzynarodowe stosunki finansowe
Miejsca pracy:Aktualne: Nieaktualne:
Rozprawa doktorska:
The IMF Conditionality and the Problem of Structural Adjustment in the Zambian Economy, 13/05/1994,  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydział Ekonomii,
 
Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomia, 
Rozprawa habilitacyjna:
Wzrost gospodarczy a rozwój finansowy w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie programów MFW w Kenii, Mozambiku, Ugandzie i Zambii, 05/10/2012,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Ekonomii,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: międzynarodowe stosunki finansowe, 
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy