.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. zw. dr hab.  Lech  Józef  Trzeciakowski 
Identyfikator: 31616
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Lech Józef Trzeciakowski
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:historia kultury, historia Polski i Niemiec XIX-XX w.
Miejsca pracy:Aktualne:
profesor zwyczajny  Collegium da Vinci w Poznaniu
Nieaktualne:
Ukończone studia: 
1955,  historia,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Uzyskany tytuł profesora:
1973/05/21,   nauki humanistyczne
Promotor prac doktorskich:
Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janerio  05/06/1995,
autor rozprawy doktorskiej  Zdzisław Malczewski ,

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Generałowa Jadwiga Zamoyska 1831-1923,  25/06/2007 ,
autor rozprawy doktorskiej  Katarzyna Czachowska ,

Kierowane prace badawczo-naukowe:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy