.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr  Adam  Wojciech  Galos  (nie żyje) 
Identyfikator: 32610
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Adam Wojciech Galos
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:historia Niemiec, historia XIX i XX w.
Miejsca pracy:Nieaktualne:
Członkostwo:Nieaktualne:
Członek honorowy  Polskie Towarzystwo Historyczne
Członek honorowy  Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
Uzyskany tytuł profesora:
,   nauki humanistyczne
Promotor prac doktorskich:
Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871-1921 r.  16/04/1997,
autor rozprawy doktorskiej  Krzysztof Popiński ,
Związek Wypędzonych w latach 1989-1992  03/04/1996,
autor rozprawy doktorskiej  Tadeusz Lebioda ,
Pomniki publiczne we Wrocławiu lat 1786-1871  26/04/1995,
autor rozprawy doktorskiej  Cezary Wąs ,

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871. t.1-2,  26/06/2002 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Leonard Smołka ,
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy