.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Leon  Kieres 
Identyfikator: 32927
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Leon  Kieres
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki prawne
Specjalności:prawo administracyjne gospodarcze
Miejsca pracy:Aktualne: Nieaktualne:
Pełnione funkcje:Nieaktualne:
Członkostwo:Nieaktualne:
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk Prawnych
Ukończone studia: 
1970,  Uniwersytet Warszawski, 
Uzyskany tytuł profesora:
1996/10/22,   nauki prawne
Promotor prac doktorskich:
Administracyjnoprawne instrumenty zapobiegania korupcji  21/11/2011,
autor rozprawy doktorskiej  Jan Gola ,

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Środki nadzoru na rynku kapitałowym,  18/11/2013 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Marcin Dyl ,
Efektywność informacyjna rynku giełdowego,  18/03/2013 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Paweł Wajda ,

Kierowane prace badawczo-naukowe:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy