.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
dr hab.  Zbigniew  Klemens  Karpus 
Identyfikator: 33320
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Zbigniew Klemens Karpus
Profil osoby w systemie Inventorum 
Adres e-mail:  zk@uni.torun.pl 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:Europa Wschodnia, historia XX w., współczesne stosunki międzynarodowe
Miejsca pracy:Aktualne: Nieaktualne:
Pełnione funkcje:Aktualne: Nieaktualne:
Rozprawa doktorska:
Rozprawa habilitacyjna:
Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920, 02/03/1999,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Nauk Historycznych,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalności: historia Polski,  historia powszechna, 
Promotor prac doktorskich:
Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946–1955)  13/09/2011,
autor rozprawy doktorskiej  Dariusz Burczyk ,

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Myśl polityczna Karola Popiela (1887-1977),  13/05/2014 ,
autor rozprawy doktorskiej  Małgorzata Urbanowska-Chyła ,
Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917-1921,  06/06/2013 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Adam Miodowski ,
Wymiar aksjologiczny systemu politycznego Fereracji Rosyjskiej,  17/09/2012 ,
autor rozprawy doktorskiej  Anna Kot ,

Kierowane prace badawczo-naukowe:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy