.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Waldemar  Stanisław  Rezmer 
Identyfikator: 33333
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Waldemar Stanisław Rezmer
Profil osoby w systemie Inventorum 
Adres e-mail:  wre@umk.pl 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:historia najnowsza, historia wojskowa
Miejsca pracy:Aktualne:
Pełnione funkcje:Aktualne: Nieaktualne:
Uzyskany tytuł profesora:
2000/03/28,   nauki humanistyczne
Rozprawa habilitacyjna:
Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku /organizacja, zasady funkcjonowania, przygotowanie do wojny/, 01/01/1993,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Humanistyczny,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia, 
Promotor prac doktorskich:
Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940  15/05/2012,
autor rozprawy doktorskiej  Tomasz Błaszczak ,
Armia "Lublin" 1939  27/06/2000,
autor rozprawy doktorskiej  Piotr Saja ,
Artyleria konna Wojska Polskiego 1918-1939  09/11/1999,
autor rozprawy doktorskiej  Mirosław Giętkowski ,

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego,  06/12/2010 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Zbigniew Wawer ,
Płocki Garnizon Wojska Polskiego w latach 1918-1939,  01/02/2010 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Michał Trubas ,

Kierowane prace badawczo-naukowe:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy