.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN  Roman  Wapiński  (nie żyje) 
Identyfikator: 34025
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Roman  Wapiński
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:historia najnowsza
Miejsca pracy:Nieaktualne:
Pełnione funkcje:Nieaktualne:
Przewodniczący Rady Naukowej  Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
Członkostwo:Nieaktualne:
Członek krajowy rzeczywisty  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych
Członek krajowy czynny  Polska Akademia Umiejętności; Wydział II Historyczno-Filozoficzny
Członek  Polska Akademia Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Rada Upowszechniania Nauki
Ukończone studia: 
1955,  historia,  Uniwersytet Warszawski, 
Uzyskany tytuł profesora:
1971,   nauki humanistyczne
Promotor prac doktorskich:
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Piłsudczycy bez lidera,  15/12/2004 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Jacek Piotrowski ,

Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy