.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof.  Bronisław  Chromy 
Identyfikator: 43551
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Bronisław  Chromy
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki o sztukach pięknych
Specjalności:rzeźba
Miejsca pracy:Nieaktualne:
Członkostwo:Aktualne:
Członek krajowy czynny  Polska Akademia Umiejętności; Wydział VI Twórczości Artystycznej
Ukończone studia: 
1956,  rzeźba,  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 
Uzyskany tytuł profesora:
,   sztuki plastyczne
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy