.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN  Andrzej  Schinzel 
Identyfikator: 47310
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Andrzej  Schinzel
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
matematyka
Specjalności:teoria liczb
Miejsca pracy:Aktualne:
Pełnione funkcje:Aktualne:
Przewodniczący Rady Naukowej  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Członkostwo:Aktualne:
Członek krajowy rzeczywisty  Polska Akademia Nauk; Wydziały Polskiej Akademii Nauk; Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
Członek krajowy czynny  Polska Akademia Umiejętności; Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi; Komitet Matematyki
Członek zwyczajny  Towarzystwo Naukowe Warszawskie; Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych
Członek  Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Filozofii Nauk
Nieaktualne:
Członek krajowy rzeczywisty  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział III - Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział III - Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych; Komitet Matematyki
Członek  Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych
Ukończone studia: 
1958,  matematyka,  Uniwersytet Warszawski, 
Uzyskany tytuł profesora:
1967/06/22,   nauki matematyczne
Rozprawa doktorska:
Promotor prac doktorskich:
O rozkładzie wektorów całkowitych  22/06/2001,
autor rozprawy doktorskiej  Iskander Aliev ,
Układy pokrywające kongruencji wielu zmiennych  23/05/1980,
autor rozprawy doktorskiej  Jacek Fabrykowski ,
O ciągach liczb algebraicznych  17/02/1977,
autor rozprawy doktorskiej  Rolf Wasen ,
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Zagadnienia addytywne w grupach abelowych,  15/05/2014 ,
autor rozprawy doktorskiej  Karol Cwalina ,
Zagadnienie stabilności dla funkcji arytmetycznych,  06/07/2010 ,
autor rozprawy doktorskiej  Tomasz Kochanek ,
Obserwowalność rozkładu temperatury w pręcie,  16/06/1973 ,
autor rozprawy doktorskiej  Szymon Dolecki ,
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy