.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab. czł. koresp. PAN  Jerzy  Adam  Vetulani 
Identyfikator: 47469
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Jerzy Adam Vetulani
Profil osoby w systemie Inventorum 
E-mail adress:  nfvetula@cyf-kr.edu.pl 
DisciplinesKBN:
biologia
Specializations:biochemistry, pharmacology, neurobiology
Work places..:Aktualne: EN Nieaktualne: EN
Functions:Aktualne: EN Nieaktualne: EN
Membership:Aktualne: EN
Członek krajowy czynny  Polska Akademia Umiejętności; Wydział IV Przyrodniczy
Członek korespondent  Towarzystwo Naukowe Warszawskie; Wydział V Nauk Medycznych
Członek krajowy korespondent  Polska Akademia Nauk; Wydziały Polskiej Akademii Nauk; Wydział V Nauk Medycznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział V Nauk Medycznych; Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział V Nauk Medycznych; Komitet Neurobiologii
Członek  Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Filozofii Nauk
Nieaktualne: EN
Członek  Polska Akademia Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Komitet Etyki w Nauce
Członek  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów; Członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; Sekcja IV - Nauk Medycznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział VI - Nauk Medycznych; Komitet Nauk Fizjologicznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział VI - Nauk Medycznych; Komitet Nauk Neurologicznych
Członek krajowy korespondent  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział VI - Nauk Medycznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Rada Upowszechniania Nauki
Członek  Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych
Członek  Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych
Ukończone studia: EN 
1957,  Biologia,  Uniwersytet Jagielloński, 
1962,  Chemia,  Uniwersytet Jagielloński, 
Profesury: EN
1989/11/29,  
Rozprawa doktorska: EN
, 01/01/1966,  Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy of the Polish Academy of Sciences,
 
Uzyskany stopień doktor nauk przyrodniczych
Rozprawa habilitacyjna:
, 13/02/1976,  Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy of the Polish Academy of Sciences,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk przyrodniczych
Promotor prac badawczych EN:
 01/01/1991,
autor rozprawy doktorskiej  Elżbieta Chalecka-Franaszek ,
Recenzent prac badawczych EN:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy