.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Jerzy  Stanisław  Holzer  (nie żyje) 
Identyfikator: 49503
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Jerzy Stanisław Holzer
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:historia najnowsza, studia niemcoznawcze
Miejsca pracy:Nieaktualne:
Członkostwo:Nieaktualne:
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk Politycznych
Uzyskany tytuł profesora:
1990/10/09,   nauki humanistyczne
Promotor prac doktorskich:
Żydzi krakowscy i ich gmina 1869-1919  02/06/1993,
autor rozprawy doktorskiej  Andrzej Żbikowski ,
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Kierowane prace badawczo-naukowe:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy