.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Andrzej  Paczkowski 
Identyfikator: 49505
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Andrzej  Paczkowski
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:historia najnowsza
Miejsca pracy:Aktualne: Nieaktualne:
profesor  Collegium Civitas
Członkostwo:Nieaktualne:
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk Historycznych
Ukończone studia: 
1960,  Uniwersytet Warszawski, 
Uzyskany tytuł profesora:
1991/07/29,   nauki humanistyczne
Promotor prac doktorskich:
Sport, polityka i propaganda. Wyścig Pokoju 1948-89  25/05/2007,
autor rozprawy doktorskiej  Jakub Ferenc ,

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961,  30/10/2014 ,
autor rozprawy doktorskiej  Witold Bagieński ,
Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników,  28/06/2013 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Jan Skórzyński ,

Kierowane prace badawczo-naukowe:
Centrum władzy w Polsce Ludowej w latach 1971-1980,  22/05/2008 ,
wykonawca  Paweł Machcewicz ,
wykonawca  Andrzej Friszke ,
wykonawca  Dariusz Stola ,
wykonawca  Marek Wierzbicki ,
wykonawca  Maciej Tymiński ,
wykonawca  Marcin Zaremba ,
wykonawca  Łukasz Dwilewicz ,
wykonawca  Piotr Osęka ,
wykonawca  Krzysztof Persak ,
wykonawca  Paweł Sowiński ,
wykonawca  Janos Tischler ,
wykonawca  Oldrich Tuma ,
Instytucja wykonująca   Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy