.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab. czł. rzecz. PAN  Andrzej  Walicki 
uczony polski za granicą
Identyfikator: 50515
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Andrzej  Walicki
Profil osoby w systemie Inventorum 
Miejsce urodzenia:  Warszawa 
Klasyfikacja oparta naKBN:
socjologia, nauki filozoficzne
Specjalności:socjologia teoretyczna, historia filozofii i myśli społecznej
Miejsca pracy:Nieaktualne:
Członkostwo:Aktualne:
Członek zwyczajny  Towarzystwo Naukowe Warszawskie; Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych
Członek krajowy rzeczywisty  Polska Akademia Nauk; Wydziały Polskiej Akademii Nauk; Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych; Komitet Nauk Historycznych
Nieaktualne:
Członek krajowy rzeczywisty  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk Filozoficznych
Ukończone studia: 
1953,  filozofia,  Uniwersytet Warszawski, 
Uzyskany tytuł profesora:
1972,   nauki humanistyczne
Rozprawa doktorska:
Brak tytułu, 01/01/1957,  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
 
Uzyskany stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Rozprawa habilitacyjna:
Brak tytułu, 01/01/1964,  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Promotor prac doktorskich:
Apollon Grigorjew - myśliciel i krytyk  01/10/1981,
autor rozprawy doktorskiej  Andrzej Lazari ,
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków,  29/09/2011 ,
autor rozprawy doktorskiej  Łukasz Adamski ,
Świat idei Jacka Kuronia,  15/06/2010 ,
autor rozprawy doktorskiej  Tomasz Ceran ,

Publikacje:

Kraj:  Stany Zjednoczone Ameryki 

 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy