.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN  Jan  Marian  Kaczmarek  (nie żyje) 
Identyfikator: 54577
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Jan Marian Kaczmarek
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
budowa i eksploatacja maszyn
Specjalności:fizykalne podstawy konstytuowania warstwy wierzchniej, technologia maszyn, teoria i technologia implantacji jonowej i laserowej, teoria obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej
Miejsca pracy:Nieaktualne:
Członkostwo:Nieaktualne:
Członek krajowy czynny  Polska Akademia Umiejętności; Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
Członek krajowy rzeczywisty  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV - Nauk Technicznych
Członek krajowy rzeczywisty  Polska Akademia Nauk; Wydziały Polskiej Akademii Nauk; Wydział IV Nauk Technicznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Komitet Ergonomii
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Naukoznawstwa
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV Nauk Technicznych; Komitet Budowy Maszyn
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV - Nauk Technicznych; Komitet Budowy Maszyn
Członek korespondent  Towarzystwo Naukowe Warszawskie; Wydział VI Nauk Technicznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV Nauk Technicznych; Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV - Nauk Technicznych; Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej
Członek  Polska Akademia Umiejętności; Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny; Komisja Nauk Technicznych
Członek Oddziału  Polska Akademia Nauk; Oddziały Polskiej Akademii Nauk; Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych; Komitet Naukoznawstwa
Ukończone studia: 
1948,  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Uzyskany tytuł profesora:
1972,   nauki techniczne
Promotor prac doktorskich:
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy