.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Szymon  Rudnicki 
Identyfikator: 56407
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Szymon  Rudnicki
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:historia najnowsza, mniejszości narodowe, prawica, stosunki polsko-żydowskie
Miejsca pracy:Nieaktualne:
Uzyskany tytuł profesora:
1996/11/21,   nauki humanistyczne
Promotor prac doktorskich:
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Adam Czerniaków 1880-1942. Życie i działalność,  26/06/2008 ,
autor rozprawy doktorskiej  Marcin Urynowicz ,
Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968,  25/06/2008 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Bożena Szaynok ,

Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy