.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
ks. prof. dr hab.  Józef  Tischner  (nie żyje) 
Identyfikator: 69347
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Józef  Tischner
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki filozoficzne
Specjalności:filozofia człowieka
Miejsca pracy:Nieaktualne:
Pełnione funkcje:Nieaktualne:
Członkostwo:Nieaktualne:
Członek krajowy korespondent  Polska Akademia Umiejętności; Wydział II Historyczno-Filozoficzny
Ukończone studia: 
1955,  teologia,  Uniwersytet Jagielloński, 
1959,  filozofia,  Uniwersytet Jagielloński, 
Uzyskany tytuł profesora:
,   nauki humanistyczne
Promotor prac doktorskich:
Świat naturalny w filozofii Jana Patočki  25/09/1998,
autor rozprawy doktorskiej  Stanislav Stolárik ,
Das Verständnis von Erfahrung bei Franz Rosenzweig  22/10/1992,
autor rozprawy doktorskiej  Joachim Piecuch ,

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Od idealizmu etycznego do krytycznego myślenia mowy,  17/12/1999 ,
autor rozprawy doktorskiej  Jarosław Jagiełło ,
Doświadczenie egzystencjalne w perspektywie metafizycznej,  25/02/1999 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Czesława Piecuch ,
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy