.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Roman  Juszkiewicz  (osoba nieżyjąca EN) 
Identyfikator: 74303
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Roman  Juszkiewicz
Profil osoby w systemie Inventorum 
DisciplinesKBN:
astronomia
Specializations:cosmology
Work places..:Nieaktualne: EN
Profesury: EN
2003/08/20,  
Rozprawa habilitacyjna:
, 25/11/1996,  Warsaw University; Faculty of Physics,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: fizyka, 
Promotor prac badawczych EN:
Cosmology of the Scalar-interacting Dark Matter  22/10/2010,
autor rozprawy doktorskiej  Wojciech Hellwing ,
 23/05/1997,
autor rozprawy doktorskiej  Ewa Łokas ,
Recenzent prac badawczych EN:
Tests and Constraints on the Models of Dark Matter in the Universe,  18/12/2007 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Marek Biesiada ,
,  04/03/2004 ,
autor rozprawy doktorskiej  Jacek Guzik ,
Kierowane prace badawczo-naukowe EN:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy