.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Roman  Juszkiewicz  (nie żyje) 
Identyfikator: 74303
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Roman  Juszkiewicz
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
astronomia
Specjalności:kosmologia
Miejsca pracy:Nieaktualne:
Uzyskany tytuł profesora:
2003/08/20,   nauki fizyczne
Rozprawa habilitacyjna:
Statystyka i dynamika niejednorodności we wszechświecie, 25/11/1996,  Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: fizyka, 
Promotor prac doktorskich:
Kosmologia ciemnej materii z oddziaływaniem skalarnym  22/10/2010,
autor rozprawy doktorskiej  Wojciech Hellwing ,
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Testy i ograniczenia na modele ciemnej materii we Wszechświecie,  18/12/2007 ,
autor rozprawy habilitacyjnej  Marek Biesiada ,
Kierowane prace badawczo-naukowe:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy