.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
dr  Małgorzata  Pośpiech 
Identyfikator: 74345
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Małgorzata  Pośpiech
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki o sztukach pięknych
Specjalności:filmoznawstwo
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy