.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
dr  Łukasz  Andrzej  Kamiński 
Identyfikator: 83123
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Łukasz Andrzej Kamiński
Profil osoby w systemie Inventorum 
Adres e-mail:  lukaskam@uni.wroc.pl 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:historia najnowsza Polski
Miejsca pracy:Aktualne:
Pełnione funkcje:Aktualne:
Rozprawa doktorska:
Formy pozainstytucjonalnego żywiołowego oporu społecznego w Polsce 1944-1948, 26/05/1999,  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych; Instytut Historyczny,
 
Uzyskany stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza Polski, 
Kierowane prace badawczo-naukowe:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy