.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
dr  Stanisław  Rajmund  Burzyński 
uczony polski za granicą
Identyfikator: 84427
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Stanisław Rajmund Burzyński
Profil osoby w systemie Inventorum 
Miejsce urodzenia:  Lublin 
Adres e-mail:  info@burzynskiresearch.com 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki medyczne
Specjalności:medycyna, biochemia, onkologia
Ukończone studia: 
1967,  medycyna,  Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, 
Rozprawa doktorska:
Brak tytułu, 01/01/1968,  Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie,
 
Uzyskany stopień doktor nauk medycznych
Publikacje:

Kraj:  Stany Zjednoczone Ameryki 

 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy