.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
ks. dr  Zenon  Grocholewski 
uczony polski za granicą
Identyfikator: 89569
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Zenon  Grocholewski Edytuj mój profil
Miejsce urodzenia:  Bródki 
DyscyplinyKBN:
nauki teologiczne
Specjalności:prawo kanoniczne procesowe i małżeńskie, struktury prawne Kościoła, prawo dotyczące szkolnictwa
Publikacje:

Kraj:  Watykan 

 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2015 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy