.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
dr hab.  Paweł  Leszkowicz 
Identyfikator: 90506
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Paweł  Leszkowicz
Profil osoby w systemie Inventorum 
Adres e-mail:  pawel.leszkowicz@gmail.com 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:historia sztuki współczesnej
Miejsca pracy:Aktualne: Nieaktualne:
Rozprawa doktorska:
Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości, 17/04/2000,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Historyczny,
 
Uzyskany stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia sztuki, 
Rozprawa habilitacyjna:
brak tytułu, 18/02/2013,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny,
 
Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy