.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
prof. dr hab.  Aleksandra  Dunin-Wąsowicz  (nie żyje) 
Identyfikator: 9082
Profil osoby w systemie wspomagania wyboru recenzentów: 
Aleksandra  Dunin-Wąsowicz
Profil osoby w systemie Inventorum 
Klasyfikacja oparta naKBN:
nauki historyczne
Specjalności:archeologia, archeologia klasyczna, kolonizacja, osadnictwo
Miejsca pracy:Nieaktualne:
Członkostwo:Nieaktualne:
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk o Kulturze Antycznej
Ukończone studia: 
1955,  historia,  Uniwersytet Warszawski, 
Uzyskany tytuł profesora:
1983,   nauki humanistyczne
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Sztuka militarna państwa bosporańskiego,  18/12/1985 ,
autor rozprawy doktorskiej  Tomasz Scholl ,
Kierowane prace badawczo-naukowe:
Publikacje:


 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy