.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
Wydział Lekarski (historyczna)
Akademia Medyczna w Łodzi; Wydział Lekarski
Akademia Medyczna w Łodzi
publiczna instytucja naukowa, medyczna
ID instytucji: 23258
Adres: al. T. Kościuszki 4,  Łódź
90-419  łódzkie, Polska
Instytucje podrzędne:
Studia podyplomowe:w zakresie medycyny rodzinnej
Studia doktoranckie:w zakresie immunologii, onkologii i hematologii, chorób wewnętrznych, biologii molekularnej, nauk stomatologicznych, nauk neurologicznych, endokrynologii, chirurgii i techniki obrazowej, psychiatrii, neurochirurgii, biologii medycznej, kardiologii, ginekologii, pediatrii, patofizjologii, medycyny społecznej, higieny i epidemiologii
Uprawnienia do nadawania stopni:
dr nauk medycznych w zakresie medycyny
dr hab. nauk medycznych w zakresie medycyny
dr nauk medycznych w zakresie stomatologii
dr hab. nauk medycznych w zakresie stomatologii
Prace doktorskie:
Prace habilitacyjne:
Prace powiązane:  
 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy