.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (historyczna)
instytucja naukowa, instytut badawczy
ID instytucji: 4038
Adres: ul. Podleśna 61,  Warszawa
01-673  mazowieckie, Polska

Korespondencyjny:  skr. poczt. 79,  Warszawa
01-673  mazowieckie, Polska
Dane kontaktowe:   tel: (22) 569-41-00, (22) 569-43-00, (22) 834-18-01, fax: (22) 569-43-01
Adres email: sekretariat@imgw.pl 
Strona www:  www.imgw.pl
Klasyfikacja oparta naKBN:
biologia,  budownictwo,  geofizyka,  geografia,  geologia,  informatyka,  inżynieria i ochrona środowiska,  nauki chemiczne,  oceanologia,  technologia chemiczna, 
Dyrektor: Mieczysław S. OstojskiJan Zieliński
Zastępca dyrektora: Jerzy KlozeRoman SkąpskiHenryk Paweł Słota
Przewodniczący Rady Naukowej: Kazimierz Różdżyński
Instytucje podrzędne:
Kierunki działalności:meteorologia; hydrologia; oceanologia; gospodarka i inżynieria wodna; fizyka i chemia atmosfery; klimatologia; agrometeorologia; fizyka, chemia i biologia wody; bezpieczeństwo budowli wodnych; prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji stanu atmosfery i hydrosfery; opracowywanie prognoz i ostrzeżeń, 
Uprawnienia do nadawania stopni:
dr nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska
Prace doktorskie:
Brak tytułu  , 23/06/2003  Krzysztof Kulesza
Brak tytułu  , 23/06/2003  Andrzej Kowalik

Prace powiązane:  
Konferencje:
Krajowy Kongres Hydrologiczny,  06/09/2010 - 08/09/2010

Wydawnictwa:
Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (nieaktualne), kwartalnik,
Gazeta Obserwatora IMGW (nieaktualne), miesięcznik,
Materiały Badawcze - Meteorologia (nieaktualne), nieregularnie,
Atlasy i Monografie (nieaktualne),
Materiały Badawcze - Gospodarka Wodna i Ochrona Wód (nieaktualne), nieregularnie,
Materiały Badawcze - Hydrologia i Oceanologia (nieaktualne), nieregularnie,
Materiały Badawcze - Inżynieria Wodna (nieaktualne), nieregularnie,
 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy