.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
Metryka pomiarowa, przykłady zastosowań aproksymacyjnych w mechanice doświadczalnej
Identyfikator pracy:42057
Rodzaj pracy:praca doktorska
Data rozpoczęcia: 31/10/2001
Data zakończenia: 31/03/2004
Autor rozprawy doktorskiej:
Promotor pracy:
Jednostka wykonująca:
Jednostka nadająca stopień:
Charakterystyka pracy:Zaproponowano nowy operator metryki pomiarowej (MP) dla zmiennych i wektorów losowych. MP jest uogólnieniem operatora metryki, chociaż nie spełnia pierwszego aksjomatu metryki. Zdefiniowano Formy szczególne MP dla zmiennych losowych o typowych funkcjach gęstości prawdopodobieństwa oraz dwie formy dla wektorów losowych. MP została zastosowana w aproksymacji Sheparda i aproksymacji radialnych funkcji bazowych w miejscu metryki euklidesowej, a metody te zastosowano z kolei w aproksymacji danych rozproszonych uzyskanych z eksperymentów mechaniki doświadczalnej: eksperymentu tensometrycznego, elastooptyki i interferometrii holograficznej. Dzięki zastosowaniu MP możliwe jest uniknięcie złego uwarunkowania metod aproksymacyjnych i uwzględnienie informacji o błędach pomiarowych bezpośrednio w procesie aproksymacji. Dyskutowane są także zastosowania MP w mechanice kwantowej i nanotechnologii.
Publikacje:
A new concept of probability metric and its applications in approximation of scattered data sets, Łukaszyk S., , Computational Mechanics, Springer Verlag, 466/0532 2003
Słowa kluczowe:aksjomat, aproksymacja, mechanika kwantowa, równanie Diraca, zmienna losowa,
 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy