.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
Prace badawcze
Tytuł pracy:
Udział osoby:
Imię:
Nazwisko:
Słowo kluczowe:

POMOC | AKTUALIZACJA

Baza zawiera informacje o:

  • pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych
  • rozprawach doktorskich i habilitacyjnych
  • ekspertyzach naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych
 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2015 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy